pmp

Bài Viết

Tất tần tật về PMP : Phần 2 – Bí quyết from Zero to … Pro

Kiến thức của PMP được chia thành nhiều Knowledge Areas, trong mỗi Knowledge Areas đều có các Process Group, và trong các Process Group đó sẽ có các process cần thiết để phát triển dự án.
Có tổng cộng 49 Process trong quá trình phát triển dự án, 49 miếng ghép này sẽ ghép lại thành một bức tranh tổng thể về công việc của một nhà quản lý dự án chuyên nghiệp.